Amstelwijckweg 15 , 3316 BB, Dordrecht

  • C
€ 130 p/m² p.j.
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is deze representatieve kantoorruimte gelegen op landgoed ‘Klein Amstelwijck‘ en op een zichtlocatie langs de rijksweg A16. De beschikbare kantoorruimte is gelegen op de begane grond, met zicht op de tuin en heeft veel lichtinval....

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 141 m²

Bedrijfstakken in

Downloads

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is deze representatieve kantoorruimte gelegen op landgoed ‘Klein Amstelwijck‘ en op een zichtlocatie langs de rijksweg A16. De beschikbare kantoorruimte is gelegen op de begane grond, met zicht op de tuin en heeft veel lichtinval.

Het oorspronkelijke landgoed dateert uit het begin van de zeventiende eeuw. In 1920 werd op het landgoed het klooster Klein Amstelwijck gebouwd. Dit klooster fungeerde, samen met de monumentale Villa Klein Amstelwijck, tijdens de meidagen van 1940, als commandopost van het Nederlandse Leger.

Uit deze periode zijn nog diverse bunkers zichtbaar tussen de bomen. Heden en verleden komen hier op een bijzondere manier samen. In 2003 zijn er een drietal hoogwaardige kantoorvilla’s in een parkachtige setting toegevoegd aan het landgoed waarbij rekening is gehouden met de oorspronkelijke bebouwing.

Er is ruimte voor grote- en kleinschalige bedrijven die op een eigentijdse en flexibele manier invulling geven aan hun bijzondere werkomgeving. Het gebouw is voorzien van energielabel C en maakt gezien de huidige indeling en de kern verhuur aan meerdere partijen mogelijk.

De bereikbaarheid per auto is uitstekend, het object is gelegen nabij de op- en afritten van rijksweg A16 (Rotterdam/Antwerpen). Voorts is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer goed te noemen; er zijn diverse busverbindingen (Arriva 4, 7 en 165) op loopafstand, met directe verbindingen naar o.a. centraal station van Dordrecht.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie Q, Nummer 9864, Groot 4.738 m².

Indeling
Ca. 141 m² Kantoorruimte op de begane grond.

Bovengenoemde oppervlakte zijn gebaseerd op een NEN meetstaat, opgesteld door BOAG B.V. d.d. 10 mei 2017 en kunnen volgens de definitie van NEN 2580 worden aangemerkt als Verhuurbaar Vloeroppervlakte (VVO).

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

• Algemene entree met tourniquet en nooddeur;
• Bellentableau buitenzijde;
• Intercominstallatie;
• Vloerbekleding*;
• Raambekleding*;
• Systeemplafond v.v. verlichtingsarmaturen*;
• Diverse scheidingswanden*;
• Pantry;
• Vluchtrouteaanduiding;
• Data*- en elektra aansluitpunten;
• Mechanische ventilatie;
• Airconditioning (deels);
• Verwarming middels radiatoren;
• Toiletgroep;
• Te openen ramen;
• Zonwering.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 130,00 per m² per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 55,00 per m² per jaar voor onder andere navolgende leveringen en diensten:

- Glasbewassing algemeen;
- Levering en gebruik van nutsvoorzieningen te weten: elektra, water en gas;
- Terreinkosten, waaronder terreinonderhoud en terreinverlichting;
- Schoonmaak;
- Onderhoud installaties, waaronder Cv-installatie, brandmeldinstallatie, hydrofoorinstallatie, automatische deuren en noodverlichtingsinstallatie;
- Onderhoud buitenzonwering;
- Beveiligingsdienst;
- Investeringen t.b.v. ontruimingsplan;
- Uitvoeringskosten ontruimingsplan;
- Kleine reparaties en storingen;
- Rioolrecht gebruikers;
- Afvoer vuil;
- Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Energielabel C. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Dordtse Kil" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

De voor 'Landgoed' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groen;
b. kantoor; uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
c. wonen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
d. paardenwei, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie-paardenwei';
e. tuin;
f. water;
g. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen.

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website ruimtelijkeplannen .nl op 23 augustus 2023. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkoper en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
We respecteren uw recht op privacy en garanderen dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Meer informatie m.b.t. de disclaimer treft u in de te downloaden brochure.

Toon meer

Algemeen

Huurprijs € 130 p/m² p.j.
Servicekosten € 55 per vierkante meters per jaar
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Amstelwijckweg 15
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Kantorenpark
  • Landelijk gebied

>Kantoor

Oppervlakte 141 m²
Oppervlakte in units vanaf 141 m²

Energie

Energielabel C
Energielabel einddatum 2025-07-14

Onderhoud

Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Bedrijfstakken in

Ontdek de kantoorruimte

Amstelwijckweg 15, 3316 BB, Dordrecht

Locatie

Amstelwijckweg 15, 3316 BB, Dordrecht

Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie