Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
3316 LB, Dordrecht

Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht

€ 37.000 p.j.

Omschrijving

Algemeen Multifunctionele bedrijfs-/kantoorruimte te huur op bedrijventerrein Dordtse Kil III. Het object maakt deel uit van een groter complex en beschikt over een bedrijfsruimte op de begane grond en kantoorruimte verdeeld over drie bouwlagen. Tevens beschikt het...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 321 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 37.000 p.j.
Huur BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 2003
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Aventurijn 200
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 206 m²
Oppervlakte in units vanaf 206 m²
Kantoor oppervlakte 115 m²
Parkeergelegenheid
Niet-overdekte parkeerplaatsen 6
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Multifunctionele bedrijfs-/kantoorruimte te huur op bedrijventerrein Dordtse Kil III. Het object maakt deel uit van een groter complex en beschikt over een bedrijfsruimte op de begane grond en kantoorruimte verdeeld over drie bouwlagen. Tevens beschikt het object over een zestal eigen parkeerplaatsen aan de voorzijde.

Het object is gelegen nabij de provinciale weg N3, welke de A15 (Rotterdam – Nijmegen) en de A16 (Europoort – Antwerpen) met elkaar verbindt. Dit maakt dat het bedrijventerrein vanuit diverse richtingen uitstekend bereikbaar is.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie V, nummer 1188.

Indeling
Ca. 206 m² Bedrijfsruimte op de begane grond, voorzien van een handmatig bedienbare overheaddeur, lichtstraten in het dak en toiletruimte met een normaal closet en een urinoir;

Ca. 28 m² Kantoorruimte op de begane grond aan de voorzijde. Op de begane grond is de entree met trapopgang naar de eerste verdieping gesitueerd;

Ca. 23 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping, bestaande uit een kantoorruimte aan de voorzijde met pantry, gescheiden dames- en herentoilet en trapopgang naar de tweede verdieping;

Ca. 64 m² Kantoorruimte op de tweede verdieping, bestaande uit één kantoorruimte aan de voorzijde en één kantoorruimte aan de achterzijde;

6 Parkeerplaatsen.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Kantoorruimte begane grond
- Verlaagd systeemplafond met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- Wandunit airconditioning*;
- Vloerbekleding*;
- Patchkast;
- Kabelgoten met elektra- en data* aansluitpunten;
- Luxaflex raambekleding*;
- Verwarming middels radiatoren gekoppeld aan cv-installatie;
- Houten kozijnen v.v. dubbele beglazing;

Kantoorruimte eerste verdieping
- Verlaagd systeemplafond met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- Wandunit airconditioning*;
- Pantry v.v. close-in boiler, twee onder- en bovenkasten en een mechanisch afzuigpunt;
- Luxaflex raambekleding*;
- Kabelgoten met elektra- en data* aansluitpunten;
- Vloerbekleding*;
- Verwarming middels radiatoren gekoppeld aan cv-installatie;
- Toiletruimte met gezamenlijk voorportaal en gescheiden dames- en herentoilet;
- Opbergruimte onder de trap naar de tweede verdieping;

Kantoorruimte tweede verdieping
- Verlaagd systeemplafond met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- Wandunit airconditioning*;
- Luxaflex raambekleding*;
- Kabelgoten met elektra- en data* aansluitpunten;
- Vloerbekleding*;
- Verwarming middels radiatoren gekoppeld aan cv-installatie;
- Cv-ketel;

Bedrijfsruimte
- Vloerbelasting ca. 2.000 kg/m²;
- Handmatig bedienbare overheaddeuren ter grootte van ca. 3,80 m x 4,20 m (bxh);
- Verwarming middels indirect gestookte heaters;
- Brandblusmiddelen;
- Lichtstraten in het dak;
- Vrije hoogte van ca. 6 m¹;
- Vluchtroute aanduiding en vluchtdeur naar noodroute aan de achterzijde;
- Toilet v.v. handwasbak, urinoir en normaal closet;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Huurprijs
€ 37.000,00 per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, per 1 mei, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Het betreft een onderhuursituatie. Er kan er een onderhuurovereenkomst worden gesloten t/m 31 maart 2022.

Eigenaar heeft te kennen gegeven ervoor open te staan om onder bepaalde voorwaarden een rechtstreekse huurovereenkomst aan te gaan met een nieuwe huurder.

Opzegtermijn
De onderhuurovereenkomst loopt tot en met 31 maart 2022 en zal van rechtswege eindigen.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs wordt een voorschot servicekosten in rekening gebracht van € 35,-- per maand, te vermeerderen met BTW voor de navolgende leveringen en diensten:

- Onderhoud installaties;
- Onderhoud overheaddeur;
- Glasbewassing buitenzijde;
- Onderhoud buitenterrein;

Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Dordtse Kil" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013. Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: Bedrijf.

Daarnaast beschikt het perceel over de gebiedsaanduiding “milieuzone – bedrijf t/m categorie 4.2” en de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie – 2’.

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven;
b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven;
c. horeca;
d. detailhandel;
e. verkooppunt motorbrandstoffen;
voor zover het de gronden ten zuiden van de N217 (Dordtse Kil III) betreft, tevens voor:
f. verkeer;
alsmede voor:
g. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 4.4.

Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 8 mei 2020.

Energielabel
Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst toegevoegd.

Datum van oplevering
Per direct beschikbaar.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht
Aventurijn 200, 3316 LB, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie