Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Verkocht onder voorbehoud 1985 HG, Driehuis nh

Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh

€ 12.500.000 k.k.

Omschrijving

Maatschappelijk vastgoed / mogelijk herontwikkelingsobject te koop aangeboden. Namens Stichting De Opbouw bieden wij de objecten aan de Duin- en Kruidbergerweg 1 te Driehuis te koop aan. Het project omvat 5 gebouwen die momenteel in gebruik zijn voor opvang en...

Lees meer

Kenmerken

Perceel 32546 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs € 12.500.000 k.k.
Koop BTW belast nee
Servicekosten BTW belast Nee
Status Verkocht onder voorbehoud
Bouw
Hoofdfunctie maatschappelijk_vastgoed
Bouwjaar 1965
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Duin- en Kruidbergerweg 1
Plaats Driehuis nh
Provincie Noord_holland
Land Nederland
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 32546 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Maatschappelijk vastgoed / mogelijk herontwikkelingsobject te koop aangeboden.

Namens Stichting De Opbouw bieden wij de objecten aan de Duin- en Kruidbergerweg 1 te Driehuis te koop aan. Het project omvat 5 gebouwen die momenteel in gebruik zijn voor opvang en begeleiding van jeugd, enkele voorzieningen zoals een bijeenkomstruimte en kantoren. Het perceel grond aan de overzijde van de weg maakt onderdeel uit van het aanbod en is bestemd voor groen/natuur. Het project wordt in de huidige staat verkocht.

Een gedeelte van het gebouw is thans nog in gebruik bij verkoper, die de locatie zal verlaten op de datum van de juridische levering. Een gedeelte is verhuurd aan Levvel5 en een gebouw aan de huurder ’s Heeren Loo. Ten behoeve van zorg huisvesten beide huurders/organisaties jeugdigen. De huurovereenkomsten zijn beschikbaar via de digitale dataroom.

LOCATIE
Driehuis is een dorp in de gemeente Velsen en ligt tussen Santpoort-Noord, IJmuiden en Velsen-Zuid (provincie Noord-Holland). Driehuis had in 2020 slechts 3.135 inwoners en de gemeente Velsen ca. 68.500. Driehuis staat bekend om haar bosrijke omgeving en haar ligging aan het duingebied. De onderhavige locatie ligt direct aan de ingang van Midden-Herenduin.

BEREIKBAARHEID OV
Driehuis heeft een gelijknamig station aan de spoorlijn Haarlem-Beverwijk. Het betreft een onbemand station. Er stoppen twee treinen per uur in Driehuis in beide richtingen. Daarnaast is er een busverbinding met Haarlem. De stations Driehuis en Santpoort-Noord liggen beiden op loopafstand van de onderhavige locatie.

BOUWJAAR
De objecten zijn gebouwd in 1965 en later.

BESTEMMING
Wat betreft het hoofdperceel geldt het bestemmingsplan “Driehuis en Velsen-Zuid”, vastgesteld door de Gemeenteraad van Velsen op 30 oktober 2008 en 5 juli 2017.

Wat betreft de percelen Natuur-/Terrein geldt het bestemmingsplan “Duingebied”, onherroepelijk vastgesteld op 27 juni 2019. Verder gelden zoals bijna overal in Velsen het Parapluplan “Woningsplitsing en kamerverhuur” en “Parkeren Velsen”.

Aan de onderhavige locaties zijn respectievelijk de enkelbestemmingen “Maatschappelijk” en “Natuur” toegekend alsmede op de percelen dubbelbestemming en “Waarde – Archeologie 2 en Waarde – Geomorfologie”. Tevens geldt op nummer 1045 de bestemming “Leiding-Water”.

Op het hoofdperceel met de bestemming Maatschappelijk kan gebouwd worden met de navolgende uitgangspunten:
- 8 meter hoog
- 50% van het aangegeven bouwvlak. Dit bouwvlak besteedt een groot deel van het perceel. De bebouwingsgrens loopt langs de binnenranden van het perceel.
- Het gebruik kan als volgt beschreven worden: maatschappelijke voorzieningen zijnde educatieve, (sociaal-) medische, (sociaal)cultureel en levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie en voorzieningen te behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen.
- De voor natuur bestemde gronden zijn bestemd voor natuur, waterhuishoudkundige doeleinden en extensief recreatief en educatief medegebruik.

Voor de volledige relevante regels verwijzen wij u naar het bestemmingsplan alsmede de Structuurvisie Velsen, vastgesteld op 12 mei 2016.

HUURSITUATIE
Het object wordt deels leeg en gedeeltelijk vrij van huur opgeleverd. De gegevens omtrent de huursituatie treft u aan in de dataroom.

KADASTER
Gemeente Velsen, sectie F, nummer, 6845, groot 1 hectare, 50 are en 90 centiare
Gemeente Velsen, sectie G, nummer, 1043, groot 41 are en 41 centiare
Gemeente Velsen, sectie G, nummer, 1045, groot 1 hectare, 33 are en 15 centiare

Derhalve gezamenlijk groot 32.546 m² (3,25 ha)

EIGENDOMSSITUATIE
De objecten zijn gesitueerd op percelen eigen grond.

PROJECTNOTARIS
Voor het opmaken van de koopakte en de leveringsakte is gekozen voor een projectnotaris, namelijk notaris Hermans & Schuttevaer. Het uitgangspunt voor de koopakte is beschikbaar in de dataroom.

PROCES
Nadat verkoper kandidaat-koper positief heeft beoordeeld, zal een kandidaat-koper toegang worden verleend tot de dataroom. Aan de hand van de beschikbare informatie verwacht verkoper een voorstel met daarin de exacte entiteit van koper, koopsom, beoogde leveringsdatum en eventuele voorwaarden. Verkoper prefereert een onherroepelijke overeenkomst.

Voor verkoop hanteren wij een onderhands verkoopproces. Het College sanering schrijft voor dat Verkoper een open en transparant proces van vervreemding dient te voeren, waarbij zoveel mogelijk partijen de kans hebben gehad een bod te doen. Verkoper stelt kandidaat koper in de gelegenheid om een schriftelijke bieding uit te brengen. Voor het project is vastgesteld dat verkoper biedingen zal beoordelen na 12 november 2021 om 12.00 uur, zodat alle partijen in de gelegenheid zijn geweest om kennis te nemen van het aanbod.

Voor het doen van een bieding dient een kandidaat koper gebruik te maken van het formulier dat beschikbaar is gesteld in de dataroom. Naast het biedingsformulier dient een UBO-formulier ingevuld te worden alsmede een kopie-legitimatie (AVG-proof, zijnde: BSN-nummer doorhalen en foto onherkenbaar) aangehecht te worden.

Alle onderhandelingen en contracten dienen expliciet schriftelijk te worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Verkoper. Daarnaast dient de transactie goedgekeurd te worden door het College van Sanering Zorginstellingen (CSZ). Verkoper behoud zich het recht voor het onderhavige proces te wijzigen, te staken of te onthouden aan gunning.

BIJZONDERHEDEN
- Een verkoop is op basis van de model-koopovereenkomst van notaris Hermans & Schuttevaer;
- Verkoper vraagt bij de ondertekening van een koopovereenkomst een waarborgsom op de derden rekening van de notaris van 10% van koopsom;
- In de koopakte zal een bepaling worden opgenomen dat koper bekend is met de plaatselijke situatie en dat zij bekend is met de informatie die door verkoper is verstrekt via de dataroom;
- De koopovereenkomst zal een artikel bevatten waarin koper het gekochte accepteert "as-is";
- In de koopakte zal worden vastgelegd dat verkoper het verkochte nooit zelf heeft gebruikt (zelfbewoningsclausule) aangevuld met een ouderdomsclausule;
- De Raad van Bestuur van Verkoper dient expliciet haar schriftelijke toestemming te geven aan de inhoud van de transactie alsmede de inhoud van de koop- en leveringsakte (voorbehouden);
- De onderhavige transactie dient schriftelijk te worden goedgekeurd door het College van Sanering (voorbehoud).

DISCLAIMER
Alle gepresenteerde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin aanvaarden wij en de opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Elke vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct dan wel indirect, als gevolg van de aangeboden informatie, wordt dan ook door ons en de opdrachtgever uitdrukkelijk afgewezen. Het is uitsluitend bedoeld als uitnodiging tot het uitbrengen van een bod c.q. in onderhandeling te treden.

Alle media

Alle afbeeldingen

Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh
Duin- en Kruidbergerweg 1, 1985 HG, Driehuis nh

Bedrijfstakken in Velsen

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie