3336 LE, Zwijndrecht

Lindtsedijk 20, 3336 LE, Zwijndrecht

€ 125 p/m² p.j.

Omschrijving

Algemeen Volledig gerenoveerd kantoorgebouw met ruim parkeerterrein, staande en gelegen aan de Lindtsedijk 20 te Zwijndrecht. De zowel in- als uitwendige renovatie resulteert in een volwaardig representatief kantoorgebouw dat voldoet aan de hedendaagse eisen. Gebouw...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 1479 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 125 p/m² p.j.
Servicekosten € 30 per vierkante meters per jaar
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 1975
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Lindtsedijk 20
Plaats Zwijndrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein
Kantoor
Oppervlakte 1479 m²
Oppervlakte in units vanaf 466 m²
Verdiepingen
  • 3
Voorzieningen
  • inbouwarmaturen
  • liften
  • kabelgoten
  • toilet
  • pantry
  • verwarming
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 60
Niet-overdekt prijs 200
Niet-overdekt BTW belast nee
Energie
Energielabel B
Energielabel index 1.13
Energielabel einddatum 2028-06-25
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Volledig gerenoveerd kantoorgebouw met ruim parkeerterrein, staande en gelegen aan de Lindtsedijk 20 te Zwijndrecht. De zowel in- als uitwendige renovatie resulteert in een volwaardig representatief kantoorgebouw dat voldoet aan de hedendaagse eisen.

Gebouw 'Develhaven' is vernoemd naar een van de vijf havenbekkens waarbinnen het gebouw is gelegen en maakt onderdeel uit van het havengebied "Groote Lindt” langs de Oude Maas.

Het betreft hier het voormalige hoofdkantoor van Van Leeuwen Buizen. Het gebouw bestaat uit circa 2.837 m² verdeeld over 4 bouwlagen met een kelder en een dakopbouw. Hiervan is de begane grond alsmede eerste verdieping reeds deels verhuurd. Het gebouw beschikt over een afgesloten parkeerterrein met een uitstekende parkeernorm van 1:30.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Zwijndrecht, sectie D, nummer 5599 en 4.930 m² groot.

Indeling
Ca. 179,49 m² kantoorruimte op de eerste verdieping.
Ca. 466,83 m² kantoorruimte op de tweede verdieping.
Ca. 466,83 m² kantoorruimte op de derde verdieping.
35 parkeerplaatsen.

De 2e en 3e verdieping kunnen opgesplitst aangeboden worden in ruimtes van respectievelijk 287 m² en 179 m².

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het gehuurde zal in gerenoveerde staat worden opgeleverd voorzien van o.a.:

- representatieve entree;
- nieuwe luchtbehandelings-/koelings-(topkoeling)en verwarmingsinstallatie;
- nieuwe toiletgroepen, per etage dubbel dames- en herentoilet;
- pantry per verdieping;
- kabelgoten ten behoeve van elektra, data en telefoon;
- systeem plafond voorzien van energiezuinige LED verlichtingsarmaturen;
- zonwering buitenzijde;
- personenlift.

Verhuurder is bereid om in samenspraak het opleverniveau vast te stellen en biedt de mogelijkheid tot realisatie van ‘turn-key’ oplossingen.

Huurprijs
Kantoorruimte: € 135,00 per m² per jaar, exclusief BTW.
Parkeerplaatsen: € 200,00 per plaats per jaar, exclusief BTW.

Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 30,00 per m² per jaar voor onder andere navolgende leveringen en diensten.

- Periodieke controlewerkzaamheden, elektriciteitsverbruik e.d. van:
- Liften;
- Luchtbehandelingsinstallatie;
- Hydrofoorinstallatie;
- Warmwaterinstallatie;
- Zwakstroominstallatie van algemene ruimten en van de noodstroominstallatie;
- Vuilwaterpompen;
- Brandmeldinstallatie.
- Verlichting en verwarming in de algemene ruimte;
- Waterlevering waaronder inbegrepen meterhuur, voor zover deze kosten aan verhuurder in rekening worden gebracht door desbetreffende instanties;
- Levering van warm water, waaronder begrepen brandstof-, elektriciteitsverbruik e.d.;
- Glasverzekering van alle gevelruiten in het gehuurde dienende tot lichtdoorlating;
- Glasverzekering van alle glasruiten in het gehuurde dienende tot lichtdoorlating;
- Glasverzekering van alle glasruiten dienende tot lichtdoorlating in de algemene ruimten;
- Onderhoud en vervanging van de plantenbakken en meubilair in de algemene ruimten;
- Schoonhouden van de algemene ruimten, waaronder worden gerekend trappenhuizen, gangen, hallen en liften;
- Wassen van de ramen aan de buitenzijde behorende tot de gehuurde ruimten;
- Wassen van de ramen in de algemene ruimten aan de binnen- en buitenzijde;
- Elektriciteitsverbruik in de gehuurde ruimte, voor zover dit aan verhuurder in rekening wordt gebracht;
- Abonnement van de handdoek-automaat in de toiletruimten (mogelijk indien gewenst);
- Vuilafvoer;
- Diensten van de huisbewaarder/portier(s), of andere functionarissen die diensten verrichten ten behoeve van het gebouw waarvan het gehuurde deel uitmaakt;
- Levering van warmte;
- De administratiekosten over de hiervoor vermelde leveringen en diensten van 5% te verhogen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Zwijndrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “bedrijventerrein Groote Lindt” dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 4 februari 2014.

Op grond van de planvoorschriften is de bestemming van het object: “Bedrijf” met een dubbelbestemming “Waterstaat – Waterkering”.

Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 19 november 2019.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Bijzonderheden
De opbrengst van de zonnepanelen komt ten goede van alle huurders in het gebouw.

Energielabel
Energielabel B.

Datum van oplevering
In overleg.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Bedrijfstakken in Zwijndrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie