Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
3356 AA, Papendrecht

Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht

€ 35.000 p.j.

Omschrijving

Algemeen TE HUUR: Op een perfecte zichtlocatie gelegen kantoor / opslagruimte met parkeerplaatsen op eigen terrein aan de rand van bedrijventerrein Oosteind / Kooyhaven te Papendrecht. Het bedrijventerrein biedt ruimte aan een aantal grote internationaal...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 456 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Media

Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in Papendrecht

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 35.000 p.j.
Huur BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 1972
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Nanengat 1
Plaats Papendrecht
Land NL
Kantoor
Oppervlakte 456 m²
Oppervlakte in units vanaf 456 m²
Verdiepingen
  • 3
Voorzieningen
  • inbouwarmaturen
  • kabelgoten
  • toilet
  • pantry
  • verwarming
  • kamerindeling
Energie
Energielabel D
Energielabel index 1.45
Energielabel einddatum 2028-01-10
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
TE HUUR: Op een perfecte zichtlocatie gelegen kantoor / opslagruimte met parkeerplaatsen op eigen terrein aan de rand van bedrijventerrein Oosteind / Kooyhaven te Papendrecht.

Het bedrijventerrein biedt ruimte aan een aantal grote internationaal georiënteerde bedrijven in de maritieme metaal- en elektrosector en de voedingsmiddelenindustrie.

Enkele jaren geleden is begonnen met een grootschalige modernisering van bedrijventerrein Oosteind. Nieuwe verharding, groen en een aparte fietsrijstrook zijn enkele zaken die de uitstraling van de openbare ruimte behoorlijk hebben verbeterd.

Het complex is gunstig gesitueerd aan de Ketelweg nabij de op- en afrit van de Randweg N3 welke op zijn beurt de Rijkswegen A16 (Rotterdam/Antwerpen) en A15 (Rotterdam/Nijmegen) verbindt.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Papendrecht, Sectie C, Nummer 3373, gedeeltelijk.

Indeling
Ca. 163 m² Archiefruimte gesitueerd op de eerste (onderste) bouwlaag (een deel van de verdieping beschikt niet over daglicht toetreding);

Ca. 170 m² Kantoorruimte gesitueerd op de tweede bouwlaag;

Ca. 100 m² Kantoor/opslagruimte gesitueerd op de derde bouwlaag;

Ca. 23 m² Opslagruimte op de zolderverdieping;

Ca. 6 Parkeerplaatsen

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

• verwarming deels middels twee HR 107 cv ketels gekoppeld aan radiatoren en deels middels een HR 107 cv combiketel die de warmwatervoorziening voor de hoofdbouw regelt;
• aansluitingen op gas, water en elektra;
• enkele vertrekken zijn voorzien van een split unit airconditioning*;
• deels opbouwverlichting en deels inbouwverlichting;
• kabelgoten v.v. elektra en data* aansluitpunten;
• gipsplafonds v.v. opbouwverlichting;
• pantry op de eerste bouwlaag bestaande uit 3 onderkasten, handwasbak, oven en gasfornuis*;
• toilet op de eerste bouwlaag v.v. handwasbak;
• toilet op de tweede bouwlaag v.v. handwasbak;
• pantry op de tweede bouwlaag v.v. 3 onder- en 2 bovenkasten;
• badkamer op de tweede verdieping v.v. douche met douchecabine, toilet en wastafel;
• wasmachine aansluiting op zolderverdieping;
• serverruimte op de begane grond;
• alarmsysteem*;
• pantry op de begane grond v.v. 2 onderkasten;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Huurprijs
€ 35.000,00 per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Papendrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Bedrijventerrein Oosteind" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 5 maart 2015.

Op grond van artikel 4 van de planvoorschriften is de enkelbestemming: “Bedrijventerrein”. Het voorste deel van de locatie heeft de nadere functieaanduiding “bedrijf t/m categorie 3.1” (de grens loopt tussen de later aangebouwde kantoorruimte en de kop van de haven), een deel heeft de nadere functieaanduiding “bedrijf t/m categorie 3.2” (de grens loopt vanaf de zonegrens van categorie 3.1 t/m de voorgevel van de bedrijfsruimte) en het resterende deel van het perceel heeft de nadere functieaanduiding “bedrijf t/m categorie 4.1”

De voor bedrijventerrein aangewezen gronden zijn bestemd voor:
b) ter plaatse van de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 3.1”; bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 3.1 uit de Staat van bedrijfsactiviteiten ‘gezoneerd industrieterrein’
c) ter plaatse van de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 3.2”; bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 3.2 uit de Staat van bedrijfsactiviteiten ‘gezoneerd industrieterrein’
d) ter plaatse van de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 4.1”; bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 4.1 uit de Staat van bedrijfsactiviteiten ‘gezoneerd industrieterrein’
met dien verstande dat:
t.) detailhandel niet is toegestaan, uitgezonderd bestaande detailhandelsbedrijven ter plaatse van de aanduidingen 'detailhandel' en 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg';
u.) zelfstandige kantoren niet zijn toegestaan, uitgezonderd bestaande kantoren ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van kantoor - 1', 'specifieke vorm van kantoor - 2' en 'specifieke vorm van kantoor - 3';
v) aan de bedrijfsvoering (bedrijfs- en kantoorfunctie) ondergeschikte horeca is toegestaan;
w) seksinrichtingen slechts toegestaan zijn ten oosten van de Rietgorsweg en ten zuiden van de Ketelweg.
Voor het perceel gelden de navolgende bebouwingsvoorschriften:

- Gebouwen dienen te worden gerealiseerd binnen het bouwvlak
- Per bedrijf mag maximaal 80% van de kavel worden bebouwd, tenzij de kaart een kleiner bouwvlak aangeeft.
- De maximale bouwhoogte voor de percelen bedraagt 11 meter.

Zoals uit bovenstaande specifieke bedrijfsregels valt op te maken, is het officieel niet toegestaan om de kantoorruimte separaat te verhuren als zelfstandige kantoorruimte, los van de bedrijfsruimte. Dit wordt veelal wel gedoogd door de gemeente, maar hier dient u wel rekening mee te houden. Dit zouden we kunnen ondervangen door een deel van de ruimte als opslag- / archiefruimte aan te bieden en te verhuren.

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl op 24 februari 2021. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Energielabel
Het object is voorzien van een energielabel D. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht
Nanengat 1, 3356 AA, Papendrecht

Bedrijfstakken in Papendrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie