Nijverheidsweg 31, 3225 LL, Hellevoetsluis
Nijverheidsweg 31, 3225 LL, Hellevoetsluis
Nijverheidsweg 31, 3225 LL, Hellevoetsluis
Nijverheidsweg 31, 3225 LL, Hellevoetsluis
Nijverheidsweg 31, 3225 LL, Hellevoetsluis
3225 LL, Hellevoetsluis

Nijverheidsweg 31, 3225 LL, Hellevoetsluis

€ 1.625 p.m.

Omschrijving

Algemeen Multifunctionele bedrijfs- met kantoorruimte gelegen op het bedrijventerrein Kickersbloem I. Het bedrijventerrein Kickersbloem I is vanaf de provinciale weg N57 (Rotterdam-Rozenburg) via de Nieuweweg goed bereikbaar. De Nieuweweg loopt vanaf de N57...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 200 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Rotterdam
Bedrijfshuisvesting Rotterdam

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 1.625 p.m.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 2007
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Nijverheidsweg 31
Plaats Hellevoetsluis
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 170 m²
Kantoor oppervlakte 30 m²

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Multifunctionele bedrijfs- met kantoorruimte gelegen op het bedrijventerrein Kickersbloem I.

Het bedrijventerrein Kickersbloem I is vanaf de provinciale weg N57 (Rotterdam-Rozenburg) via de Nieuweweg goed bereikbaar. De Nieuweweg loopt vanaf de N57 rechtstreeks tot aan bedrijventerrein Kickersbloem I. De verbinding staat garant voor een goede aansluiting op zowel het rijkswegennet alsmede de regio.

Indeling
Ca. 170 m² bedrijfsruimte
Ca. 30 m² kantoorruimte

Voorzieningen
Bedrijfsruimte
- Handbedienbare overheaddeur van ca. 3,00 meter breed en ca. 3,00 meter hoog;
- Vrije hoogte van ca. 5,00 meter;
- Glad afgewerkte betonvloer;
- TL-verlichting;
- Gas heater;
- Krachtstroomaansluiting;
- Lichtstraat;
- Brandblusvoorzieningen
- Toiletvoorziening;
- Pantryblok.

Huurprijs
€ 1.625,00 per maand, exclusief BTW en servicekosten

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
5 jaar met een verlengingstermijn van 5 jaar.

Bijkomende kosten
Nader overeen te komen.
De servicekosten worden geheven op basis van jaarlijkse nacalculatie.

Omzetbelasting
Over de huurprijs zal BTW in rekening worden gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op bovengenoemde huurprijs.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

Betalingswijze
De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Datum van oplevering
Per direct.

Wijze van oplevering
In de huidige staat.

Energielabel
Het object heeft geen energielabel.

Bestemming
Het geheel valt onder de regels van het bestemmingsplan 'Bedrijven' van de gemeente Hellevoetsluis d.d. 3 juni 2010 en is bestemd voor 'Bedrijventerrein' met als dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 2' en als nadere functieaanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2' en 'detailhandel perifeer'.

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven met bedrijfsactiviteiten die voorkomen in de categorieën 1 t/m 2 van de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten (bijlage 1) ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2' alsmede daarmee naar aard en omvang vergelijkbare bedrijven of inrichtingen;
b. bedrijven met bedrijfsactiviteiten die voorkomen in de categorieën 1 t/m 3.1 van de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten (bijlage 1) ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1', alsmede daarmee naar aard en omvang vergelijkbare bedrijven of inrichtingen;
c. bedrijven met bedrijfsactiviteiten die voorkomen in de categorieën 1 t/m 3.2 van de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten (bijlage 1) ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2' , alsmede daarmee naar aard en omvang vergelijkbare bedrijven of inrichtingen;
d. bedrijven met bedrijfsactiviteiten die voorkomen in de categorieën 1 t/m 4.1 van de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten (bijlage 1) ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1', alsmede daarmee naar aard en omvang vergelijkbare bedrijven of inrichtingen;
e. kantoren ondergeschikt aan de bedrijfsvoering van ten hoogste 250 m2;
f. ondersteunende detailhandel tot een oppervlakte van 125 m2.
g. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding:
- 'rioolwaterzuivering': een rioolwaterzuiveringsinstallatie;
- 'bedrijfswoning': maximaal 1 bedrijfswoning;
- 'nutsbedrijf': een bedrijf ten behoeve van nutsvoorzieningen;
- 'verkooppunt motorbrandstoffen met LPG': een bedrijf dat motorbrandstoffen -inclusief LPG aanbied;
- 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG': een bedrijf dat motorbrandstoffen -zonder LPG aanbied;
- 'sloperij auto's': een autosloperij;
- 'kantoor': een kantoor ondergeschikt aan de bedrijfsvoering van ten hoogste 700 m2;
a. bij deze bestemming behorende voorziening zoals groen, water, verharding, parkeervoorzieningen.

Ten behoeve van het toegestane gebruik zijn op en in deze gronden toegelaten:
a. bedrijfsgebouwen;
b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen behorende bij bedrijfswoningen;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
d. doeleinden van openbaar nut;
e. erven en tuinen.

Onverminderd het bepaalde onder 4.1.1 zijn geluidzoneringsplichtige inrichtingen en risicovolle inrichtingen niet toegestaan, tenzij de plaatsgebonden risicocontour van10-6/jaar binnen de eigen inrichtinggrens van het bedrijf ligt.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Nijverheidsweg 31, 3225 LL, Hellevoetsluis
Nijverheidsweg 31, 3225 LL, Hellevoetsluis
Nijverheidsweg 31, 3225 LL, Hellevoetsluis
Nijverheidsweg 31, 3225 LL, Hellevoetsluis
Nijverheidsweg 31, 3225 LL, Hellevoetsluis
Nijverheidsweg 31, 3225 LL, Hellevoetsluis
Nijverheidsweg 31, 3225 LL, Hellevoetsluis
Nijverheidsweg 31, 3225 LL, Hellevoetsluis
Nijverheidsweg 31, 3225 LL, Hellevoetsluis
Nijverheidsweg 31, 3225 LL, Hellevoetsluis
Nijverheidsweg 31, 3225 LL, Hellevoetsluis
Nijverheidsweg 31, 3225 LL, Hellevoetsluis
Nijverheidsweg 31, 3225 LL, Hellevoetsluis
Nijverheidsweg 31, 3225 LL, Hellevoetsluis
Nijverheidsweg 31, 3225 LL, Hellevoetsluis
Nijverheidsweg 31, 3225 LL, Hellevoetsluis
Nijverheidsweg 31, 3225 LL, Hellevoetsluis

Bedrijfstakken in Hellevoetsluis

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie