Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
3708 GA, Zeist

Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist

Omschrijving

Introductie Namens huidig eigenaar de Protestantse Gemeente Zeist is Molenbeek Makelaars gevraagd om de verkoop bij inschrijving te begeleiden van de Thomaskerk, gelegen aan de Oranje Nassaulaan in Zeist. Aan de hand van deze verkoopinformatie nodigen wij u uit om...

Lees meer

Kenmerken

Perceel 2830 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Molenbeek Makelaars Utrecht

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Zeist

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie maatschappelijkvastgoed
Bouwjaar 1961
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Oranje Nassaulaan 35
Plaats Zeist
Land NL
Ligging
  • in woonwijk
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 2830 m²
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen redelijk tot goed
Onderhoud buiten redelijk tot goed

Uitgebreide omschrijving

Introductie
Namens huidig eigenaar de Protestantse Gemeente Zeist is Molenbeek Makelaars gevraagd om de verkoop bij inschrijving te begeleiden van de Thomaskerk, gelegen aan de Oranje Nassaulaan in Zeist. Aan de hand van deze verkoopinformatie nodigen wij u uit om een bieding uit te brengen.

Object
De Thomaskerk is ontworpen door de Amsterdamse architect M.J. Duintjer en gebouwd in 1961. Het ontwerp van Duintjer is modernistisch, met grote glasvlakken en functionele gebruiksvlakken. Het vrijstaande kerkgebouw is in 1998 aangewezen als gemeentelijk monument. De monumentale aspecten zijn: de hoofdvorm van het gebouw met de gevel, plastiek en de stenen altaartafel. Het orgel is verkocht en zal worden weggehaald. Het gebouw heeft een oppervlakte van circa 583 m² is gelegen op een kavel van 2.830 m².

De ruime bestemmingsplanmogelijkheden, zichtlocatie en het royale perceel maken de propositie ideaal voor herontwikkeling naar tal van functies.

Omgeving
De Oranje Nassaulaan is gelegen in Kerckebosch in Zeist oost. De gemeente Zeist is centraal in Nederland gelegen tussen de rijkswegen A12 en A28. De gemeente telt circa 64.000 inwoners en beschikt samen met Driebergen over een eigen intercity station. Door de groene en ruime opzet van de buurt is het een geliefde woonomgeving. Vanaf de Oranje Nassaulaan is het een kleine afstand naar het centrum van Zeist. Ook beschikt Kerckebosch over een eigen winkelcentrum waarin onder andere Albert Heijn, Trekpleister, Banierhuis en Vivant zijn gevestigd.

Bereikbaarheid
Eigen vervoer
Door de centrale ligging is Zeist goed bereikbaar per auto. Zo kunnen de rijkswegen A12 en A28 binnen enkele minuten worden bereikt.

Openbaar vervoer
Op een kleine loopafstand stoppen diverse bussen in de richting van Utrecht, Driebergen-Zeist NS en Amersfoort. Ook is station Driebergen-Zeist op 5 minuten fietsafstand gelegen.

Parkeren
In de nabije omgeving en op eigen terrein is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Zeist
Sectie: E
Nummer: 1888
Grootte: 2.830 m²

Eigenaarslasten
De eigenaarslasten kunt u terugvinden in de digitale dataroom.

Erfdienstbaarheden, bijzondere lasten e.d.
Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) van levering en/of van vestiging van het recht van erfpacht en/of opstal en/of afzonderlijke akte(n).
Tevens aanvaardt de koper ter alle bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden.

Verkoop bij inschrijving
Het object wordt door middel van een openbare inschrijving verkocht.

Zie voor aanvullende informatie over de inschrijvingsprocedure en voorwaarden de dataroom.

Kijkdagen
U kunt het object bezichtigen op de volgende momenten:

- donderdag 12 november tussen 15:00 en 17:00 uur;
- dinsdag 17 november tussen 11:00 uur en 13:00 uur;
- woensdag 25 november tussen 09:00 uur en 11:00 uur.

Inschrijvingstermijn
De inschrijving sluit op vrijdag 4 december 2020, 14:00 uur.

Uitsluitend schriftelijke biedingen en uitsluitend ingediend bij Holtman Notarissen, gevestigd te Utrecht aan de Koningslaan 62 kunnen in behandeling worden genomen. Biedingen welke niet aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Voorwaarden bieding
De inschrijvingsvoorwaarden zijn opgesteld door Holtman Notarissen en zijn terug te vinden in de dataroom. De instrumenterend notaris is mevrouw mr. M. van der Wal - van Dijk.

Bodem
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte waarvan een rapportage is opgenomen in de dataroom. Verontreinigingsrisico van de bijbehorende grond en grondwater komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de grond, schadevergoeding of verrekening.

Asbest
Er is een asbestrapportage aanwezig. Deze kunt u terugvinden in de digitale dataroom.

Oplevering
Het object wordt expliciet in huidige staat, vrij van huur en gebruik ‘as is where is’ verkocht en geleverd, zoals partijen genoegzaam bekend, zodat ze daar geen nadere omschrijving van verlangen.

BTW & Overdrachtsbelasting
Het object wordt vrij van BTW verkocht en geleverd. De overdrachtsbelasting is voor rekening van koper.

Energielabel
Het betreft een Gemeentelijk Monument, een energielabel is niet van toepassing.

Onderzoekplicht koper
Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring of andere onderzoeken te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van het onderhoud.
Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Bestemming
Op grond van artikel 11, 19 en 26 van de planvoorschriften is de bestemming van het object: ‘Maatschappelijk’

De voor "Maatschappelijk" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- maatschappelijke voorzieningen ter zake van religie, uitvaartcentrum, verenigingsleven, onderwijs, opvoeding, kinderopvang, gezondheidszorg, bejaardenzorg (waaronder begrepen zorgwoningen), en andere openbare en bijzondere dienstverlening en voorzieningen, en,
- ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk – Thomaskerk’, woningen;

In afwijking van het bepaalde onder 8.2.2 (bouwen) mogen ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk – Thomaskerk’ woningen worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:

a. de woningen mogen ten hoogste met twee aaneen worden gebouwd;
b. de woningen mogen niet gestapeld worden gebouwd;
c. de woningen mogen alleen naast elkaar worden gebouwd en niet achter elkaar, ten opzichte van de weg waarop ze
worden georiënteerd;
d. de afstand van de niet geschakelde zijde van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens dient tenminste 10
meter te bedragen;
e. de inhoud van een woning dient tenminste 400 m³ te bedragen;
f. de goothoogte van het hoofdgebouw van de woning mag maximaal 7 meter bedragen en de bouwhoogte maximaal 10 meter;
g. voor de bouw van bijgebouwen en overkappingen en andere bouwwerken geldt het bepaalde in artikel 13.2.2 van deze regels (Wonen);
h. voor het bouwen voor de voorgevel van een woning geldt het bepaalde in artikel 10 van deze regels (Tuin).

Het uitgebreide bestemmingsplan kunt u terugvinden in de dataroom.

Dataroom en documenten
Ten behoeve van het due diligence van het object kunt u inloggegevens van de digitale dataroom opvragen via e-mail putz@molenbeek.nl. In de dataroom kunt u alle beschikbare informatie van het object vinden.

Zekerheidsstelling
Een waarborgsom, ter grootte van 10% van de koopsom te storten op rekening van of af te geven als bankgarantie bij de notaris uiterlijk 10 dagen na het besluit tot gunning aan de koper is medegedeeld.

Bijzonderheden
Alle onderhandelingen en/of overeenstemmingen geschieden onder voorbehoud van definitieve goedkeuring verkoper.

Disclaimer
Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle media

Alle afbeeldingen

Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist
Oranje Nassaulaan 35, 3708 GA, Zeist

Bedrijfstakken in Zeist

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie