Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
4782 SK, Moerdijk

Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk

huurprijs op aanvraag

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur deze kantoorruimte op de begane grond. Entree middels gezamenlijke entree, entreehal en toegang tot de kantoorruimte op de begane grond. De begane grond is ingedeeld in een viertal kantoorvertrekken, een algemene ruimte, pantry en...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 178 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs huurprijs op aanvraag
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 2004
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Plaza 8 C
Plaats Moerdijk
Provincie Noord brabant
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein
Kantoor
Oppervlakte 178 m²
Oppervlakte in units vanaf 178 m²
Verdiepingen
  • 1
Voorzieningen
  • inbouwarmaturen
  • te openen ramen
  • kabelgoten
  • systeemplafond
  • toilet
  • pantry
  • verwarming
  • kamerindeling
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 5
Energie
Energielabel B
Energielabel index 1.07
Energielabel einddatum 2026-08-23
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur deze kantoorruimte op de begane grond. Entree middels gezamenlijke entree, entreehal en toegang tot de kantoorruimte op de begane grond. De begane grond is ingedeeld in een viertal kantoorvertrekken, een algemene ruimte, pantry en gescheiden dames- en herentoilet. Parkeren is mogelijk op de parkeerplaats of langs de naastgelegen doorgaande weg.

Op bedrijventerrein Moerdijk is en mix van industriële en logistieke bedrijven gehuisvest. De locatie aan de Plaza heeft voornamelijk een licht bedrijfsmatige invulling.

Industrieterrein Moerdijk is strategisch gelegen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Het terrein beschikt over uitstekende multimodale voorzieningen door de aanwezigheid van zowel zee- als binnenvaarthavens, spooraansluitingen en twee directe aansluitingen op het rijkswegennet.

Het gebied kenmerkt zich door een verscheidenheid aan bedrijfsactiviteiten, een ruime opzet van het bedrijvenpark en goede gezamenlijke voorzieningen zoals beveiliging en parkmanagement. Op het industrieterrein zijn tevens een aantal internationale bedrijven gehuisvest.

De gemeente Moerdijk is centraal gelegen tussen de steden Breda, Oosterhout en Etten-Leur en is met circa 37.000 inwoners een gemeente van formaat. De Moerdijk bestaat uit Zevenbergen, Klundert, Standdaarbuiten, Willemstad en Fijnaart.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Klundert, sectie C, Nummer 2218, groot 2 a 15 ca.

Indeling
Ca. 178 m² Kantoorruimte op de begane grond
5 Parkeerplaatsen

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
• aansluitingen op riolering, gas-, water- en elektriciteitsnetwerken;
• verwarming middels centrale verwarming gekoppeld aan radiatoren;
• verlaagd systeemplafond voorzien van ingebouwde verlichtingsarmaturen;
• aluminium kozijnen v.v. isolerende beglazing;
• kantoorruimte voorzien van vloerbedekking*;
• vaste kastenwanden*;
• alarmsysteem*;
• luchtbehandeling;
• kabelgoten voorzien van elektra- en data aansluitpunten*;
• glasvezelaansluiting*;
• geheel betegeld separaat dames- en herentoilet v.v. fonteintje;
• pantry v.v. onder- en bovenkastjes;
• vluchtrouteaanduiding;
• lamellen*;
• diverse kantoormeubels*.

De met een * gearceerde zaken worden om niet aan een nieuwe huurder ter beschikking gesteld, oftewel een nieuwe huurder mag gebruik van maken van deze voorzieningen, doch ze behoren niet tot het gehuurde. Vervanging en onderhoud komt voor rekening van de huurder.

Huurprijs
Prijs op aanvraag. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend voor diverse leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
De onroerende zaak valt binnen het bestemmingsplan "Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk", dat is vastgesteld bij Raadsbesluit van 18 januari 2018 .

De enkelbestemming van dit perceel volgens het bestemmingsplan is: "Bedrijf – Voorzieningencentrum"
Deze bestemming houdt in dat het perceel bebouwd en gebruikt mag worden overeenkomstig de navolgende bepalingen:
• bedrijven en voorzieningen van verzorgende, ondersteunende en/of facilitaire aard ten dienste van in het plan gevestigde bedrijven;
• bedrijven uit milieucategorieën 2 en 3 zoals opgenomen de Staat van Bedrijfsactiviteiten, met de daarbij behorende voorzieningen;
• bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen, ontsluitingswegen;

Strijdig gebruik
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt
van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen:
a. detailhandel anders dan incidentele productie gebonden detailhandel;
b. geluidszoneringsplichtige inrichtingen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - geluidszoneringsplichtige inrichtingen uitgesloten';
c. risicovolle inrichtingen;
d. opslag binnen een afstand van 5 meter tot de bouwperceelgrens;
e. opslag van hout en aannemersmaterialen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond of opstallen;
f. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond of opstallen.
Voor de volledige bestemmingsplan bepalingen verwijzen wij u naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl waar deze bepalingen te raadplegen zijn.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via voornoemde internetsite per toestandsdatum 27 februari 2019.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Energielabel
Het pand beschikt over een energielabel B.

Datum van oplevering
In overleg.

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk
Plaza 8 C, 4782 SK, Moerdijk

Bedrijfstakken in Moerdijk

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie