Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht
Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht
Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht
Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht
Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht
3316 KE, Dordrecht

Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht

€ 550.000 v.o.n. / € 3.450 p.m.

Omschrijving

Algemeen Aan de Robijn gelegen op de Dordtse Kil III worden 7 zeer moderne bedrijfsunits ontwikkelt. Deze bedrijfsunits bestaan uit een over twee bouwlagen verdeelde kantoorruimte in combinatie met een bedrijfsruimte. Aan de voorzijde komen eigen parkeerplaatsen. De...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 473 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs € 550.000 v.o.n. / € 3.450 p.m.
Huur BTW belast ja
Koop BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 2021
Bouwvorm nieuwbouw
Locatie
Adres Robijn 700 -750
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 350 m²
Kantoor oppervlakte 123 m²
Parkeergelegenheid
Parkeerfaciliteiten Iedere unit is voorzien van minimaal 6 parkeerplaatsen.

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Aan de Robijn gelegen op de Dordtse Kil III worden 7 zeer moderne bedrijfsunits ontwikkelt. Deze bedrijfsunits bestaan uit een over twee bouwlagen verdeelde kantoorruimte in combinatie met een bedrijfsruimte. Aan de voorzijde komen eigen parkeerplaatsen. De units worden in een turn-key staat opgeleverd en zijn geschikt voor vele type bedrijfsdoeleinden door de hoge vloerbelasting en gunstige vrije hoogte. De constructie van de units is zo gemaakt dat er ruimte is voor een kraanbaan.

Het bedrijfsverzamelgebouw is gesitueerd aan de Robijn op het bedrijventerrein ‘Dordtse Kil III’ te Dordrecht. Dit bedrijventerrein is zeer goed bereikbaar van en naar de rijksweg 416 en verbinding via de ‘Kil’ tunnel naar de ‘Hoeksewaard’ en via de Randweg N3 van en naar de rijksweg A15 (Rotterdam-Nijmegen). Dit knooppunt is één van de belangrijkste verbindingen van en naar de genoemde rijkswegen van Nederland. De A16 is de verbinding tussen Rotterdam, Dordrecht, Breda, bij één van de drukste grensovergangen van Nederland en Antwerpen.

De regio Drechtsteden vormt de schakel tussen Rotterdam en de routes naar het zuiden en het westen met het Ruhrgebied. Auto’s, schepen, treinen en vrachtwagens doorkruisen de regio op de snelwegen, spoorwegen en vaarroutes die het gebied rijk is. Het gebied is de ideale locatie voor logistieke functies, maar ook voor zakelijke dienstverlening, maritieme industrie en aanverwante bedrijvigheid.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie V, nummer 2424, groot 5.591 m².

Indeling en prijzen
Unit 1 is verkocht.

Unit 2 is verkocht.

Unit 3:
Ca. 397 m² bedrijfsruimte
Ca. 121 m² kantoorruimte
6 parkeerplaatsen

Koopsom: € 590.000,-- V.O.N.
Huurprijs: € 3.700,-- per maand

Unit 4:
Ca. 397 m² bedrijfsruimte
Ca. 121 m² kantoorruimte
6 parkeerplaatsen

Koopsom: € 590.000,-- V.O.N.
Huurprijs: € 3.700,-- per maand

Unit 5 is verkocht onder voorbehoud, beschikbaar voor verhuur.

Unit 6 is verkocht.

Unit 7 is verkocht.

Bovengenoemde metrage betreffen bruto vloeroppervlakte.

Bovengenoemde koopsommen worden als volgt voldaan:
- Grondkosten 50% van de koopsom te voldoen bij de notariële overdracht;
- Aanneemsom 50% als volgt verdeeld:
- 1e termijn 15% van de aanneemsom bij start bouw;
- 2e termijn 15% van de aanneemsom bij fundering en begane grond vloer gereed;
- 3e termijn 20% van de aanneemsom bij montage staalconstructie;
- 4e termijn 20% van de aanneemsom bij montage gevelbeplating;
- 5e termijn 20% van de aanneemsom gebouw glas en water dicht;
- 6e termijn 10% van de aanneemsom bij oplevering.

Bovenvermelde koopsommen zijn exclusief BTW, rente tijdens de bouw en vrij op naam.
Bovengenoemde huurprijzen zijn exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Bedrijfsruimte:
- Betonnen onderheide vloeren met een nuttige vloerbelasting van ca. 2.500 kg/m²;
- Vrije hoogte in de bedrijfsruimte van ca. 8 meter vanaf de bovenkant vloer en onderkant dakkonstructie;
- Verlichting door middel van LED armaturen, 200 lux;
- Wandcontactdozen;
- Elektrisch bedienbare aluminimum overheaddeur met een afmeting van ca. 4m x 4,5m;
- Toilet met voorportaal en handwasbak;
- Diverse stroompunten;
- Krachtstroom 3x63 ampère;
- Brandslaghaspel;
- De bedrijfshal wordt voorzien van een elektrische heater 15 kW aan de wand om de ruimte vorstvrij te houden. Deze is te bedienen met een thermostaat.

Kantoorruimte:
- Betonnen onderheide begane grond vloer;
- Alle binnenwanden behang klaar opgeleverd;
- Systeemplafond in wit, ca. 60cm x 60cm;
- Verlichting door middel van LED inbouw;
- Hardhouten trap met traphekken;
- Pantry met onder en bovenkasten in wit met antraciet kunststof blad;
- Toiletgroep bestaande uit twee toiletten, voorportaal met wasbak;
- Klimaat (koelen/verwarmen) door middel van plafondcassettes VRF systeem;
- Mechanische ventilatie;
- Voorzieningen voor aansluiting glasvezel in de meterkast;
- Gewenste cai-, internet-, telefoon- en/of faxaansluitingen dienen door de koper zelf te worden aangevraagd en gefinancierd.

Parkmanagement Dordtse Kil III
Op het bedrijventerrein van Dordtse Kil III is parkmanagement van toepassing. Koper is verplicht zich aan te sluiten bij de Vereniging Beheer Dordtse Kil III.

Reclamevoering
Reclame op de dakrand is niet toegestaan. Op de gevel zijn vaste panelen gereserveerd. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij u naar het reclamebeleid van de gemeente Dordrecht, te vinden op de website van de gemeente Dordrecht.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Activiteitenbesluit
Gebruikers dienen een melding in het kader van het activiteitenbesluit beheer te doen. Dit kan via de website www.aimonline.nl

Fiscaal regime BTW:
De units betreffen nieuwbouwunits en worden door de Belastingdienst aangemerkt als nieuw vervaardigd vastgoed. Dit betekent dat de verkoop van bedrijfsunits van rechtswege is belast met BTW. in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting. De koopsom zal gezien bovenstaande worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde BTW.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Bouwaard
Meer informatie m.b.t de bouwaard treft u in de te downloaden brochure.

Bouwjaar
Complex is in aanbouw.

Datum van oplevering
Naar verwachting juli/augustus 2021.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting verhuur
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Huurder is zelf verantwoordelijk of de in het gehuurde aanwezige aansluitingen van de nutsvoorzieningen in voldoende mate geschikt zijn voor de beoogde bedrijfsactiviteiten van de huurder. Hiertoe behoren ook de eventuele kosten voor het aanpassen van de aansluitingen om deze geschikt te maken.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht
Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht
Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht
Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht
Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht
Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht
Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht
Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht
Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht
Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht
Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht
Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht
Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht
Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht
Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht
Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht
Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht
Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht
Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht
Robijn 700 -750, 3316 KE, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie