Smaragd ong , 3316 KJ, Dordrecht

  prijs op aanvraag
  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.

  Omschrijving

  Algemeen Beschikbaar voor verkoop komt een hoogwaardig nieuwbouw bedrijfscomplex bestaande uit een bedrijfsruimte met twee overheaddeuren, kantoorruimte en buitenterrein. De parkeerbalans gaat uit van arbeidsextensieve bedrijven (loods, opslag, transportbedrijf). Het...

  Toon meer

  Kenmerken

  Oppervlakte 2312 m²

  Downloads

  Kadastrale kaart
  Kadastrale kaart
  Kadastrale kaart
  Kadastrale kaart
  Kadastrale kaart
  Kadastrale kaart

  Algemeen
  Beschikbaar voor verkoop komt een hoogwaardig nieuwbouw bedrijfscomplex bestaande uit een bedrijfsruimte met twee overheaddeuren, kantoorruimte en buitenterrein. De parkeerbalans gaat uit van arbeidsextensieve bedrijven (loods, opslag, transportbedrijf). Het totale oppervlakte van het kavel is ca. 3.730 m².

  Het betreft een uiterst duurzaam gebouw, wat onder meer inhoud dat het geheel gasloos is, goed geïsoleerd is en voorzien is van 22 zonnepanelen. Indien gewenst is het aantal zonnepanelen nog uit te breiden. De energieopbrengst komt de huurder/eigenaar ten goede.

  De bedrijfsruimte voldoet aan alle moderne en hoogwaardige gebruikerseisen en zal beschikken over 2 elektrisch bedienbare overheaddeuren en een heeft een beschikbare vloerbelasting van ca. 2.500 kg/m².

  Locatie
  Dordtse Kil 3 is een strategisch gelegen bedrijventerrein op de as van Rotterdam-Antwerpen. Het behoort tot de meest aantrekkelijke bedrijventerreinen voor middelgrote en grote bedrijven in de Drechtsteden en de ‘’Greater Rotterdam Area’’.

  De regio Drechtsteden vormt de schakel tussen Rotterdam en de routes naar het zuiden en het westen met het Ruhrgebied. Auto’s, schepen, treinen en vrachtwagens doorkruisen de regio op de snelwegen, spoorwegen en vaarroutes die het gebied rijk is. Het gebied is de ideale locatie voor logistieke functies, maar ook voor zakelijke dienstverlening, maritieme industrie en aanverwante bedrijvigheid. Drie elementen zijn typerend voor de Drechtsteden: de binnenstad van Dordrecht als historisch centrum met alle kenmerken van een stad uit de gouden eeuw met een belangrijke handelspositie, de landschappen van de Alblasserwaard, Hoeksche Waard en Biesbosch en natuurlijk het water met de maritieme kennis en kunde. Met deze karakteristieken tonen de Drechtsteden zich als een regio in opkomst.

  Bereikbaarheid
  Het bedrijventerrein is goed bereikbaar per auto, via de rijksweg A16. Tevens is het bedrijventerrein ook goed te bereiken met het openbaar vervoer of op de fiets.

  Indeling
  Het complex zal bestaan uit:

  Ca. 1.900 m² BVO Bedrijfsruimte op de begane grond inclusief twee overheaddeuren;
  Ca. 167 m² BVO Entresol;
  Ca. 32 m² BVO Kantoorruimte op de begane grond;
  Ca. 254 m² BVO Kantoorruimte op de eerste verdieping;
  Ca. 126 m² BVO bijeenkomstruimte (vergaderruimte/kantine) op de 1e verdieping;
  27 Gemarkeerde parkeerplaatsen op eigen terrein.

  Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend op basis van plattegrondtekeningen. Indien overheaddeuren gewenst zijn in plaats van loadingdocks zullen de oppervlakten wijzigen. Aangezien het project nog ontwikkeld zal worden, zullen de exacte metrages in een latere stadium worden vastgesteld.

  Indien gewenst kan een deel van de genoemde entresol vloer als kantoorruimte aangewend en opgeleverd worden. Ook eventuele andere wensen met betrekking tot de indeling van het complex zijn bespreekbaar.

  Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

  Voorzieningen
  Direct na oplevering vanuit de nieuwbouw zal het bedrijfsobject vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd, met onder andere de volgende voorzieningen:

  Algemeen:
  • Onderheide fundering en onderheide betonvloeren;
  • Opgebouwd uit een staalconstructie;
  • Geïsoleerde gevelbeplating middels sandwichpanelen (RC 4,7 m2 K/W);
  • Aluminium kozijnen, te openen ramen en buitendeuren met heldere isolerende beglazing in de gevels;
  • Houten binnen kozijnen;
  • Geïsoleerd stalen dak (RC 6,3 m2 K/W) met kunststof dakbedekking;
  • Scheidingswand tussen het kantoor en de bedrijfsruimte uitgevoerd in sandwichpaneel;
  • Eigen meterkast met aansluitingen voor water en elektra tot maximaal 3 x 35 ampère;
  • 22 zonnepanelen tbv energieopwekking (360 Wp per paneel)*;
  • Doorvoer voorbereiding t.b.v. Internetaansluiting (in overleg met koper);
  • Volledig betegelde sanitaire ruimten;

  Bedrijfsruimte:
  • Monoliet gevlinderde betonvloer, vlakheidsklasse 3;
  • Minimale vloerbelasting ca. 2.500 kg/m2;
  • 2 elektrisch bedienbare overheaddeuren ter grootte van 4 x 4,2 m;
  • verlichting middels dimbare LED armaturen, te bedienen via bewegingssensoren;
  • Vrije hoogte onderkant spant ca. 7,4 / 7,7 meter;
  • Diverse krachtstroomaansluitpunten.

  Entresol:
  • Vloerbelasting ca. 4 kN/m2;
  • Railing met laad- / los faciliteit;

  Kantoor:
  • Voorgespannen kanaalplatenvloer;
  • Vloerbelasting ca. 4 kN/m2;
  • Aluminium kozijnen v.v. HR++ glas;
  • Wanden worden v.v. vliesbehang en gesausd opgeleverd;
  • Systeemplafonds inleg 60 x 60;
  • Verlichting middels dimbare LED armaturen, te bedienen via bewegingssensoren;
  • Vloerbedekking (stelpost € 40,-- per m2);
  • Luchtverwarming en luchtkoeling middels warmtepomp;
  • Luchtbehandeling middels mechanische ventilatie;
  • Ingerichte pantry's vv handwasbak met warmwater voorziening middels close in boiler, vaatwasser, koelkast*;

  Terrein:
  • Het terrein is verhard middels betonklinker bestrating. De langsparkeervakken aan de zijkant worden uitgevoerd in graskeien;
  • De parkeervakken zijn waar nodig voor bescherming van gebouw of terreininrichtingselementen voorzien van varkensruggen;
  • Groenvoorziening op het terrein;
  • Aanrijbeveiliging naast de overheaddeur;
  • Eigen in-/uitrit.

  Huurprijs
  Huurprijs op aanvraag.

  Huurprijsaanpassing
  Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  Huurtermijn
  Tien jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

  Opzegtermijn
  Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

  Omzetbelasting
  Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

  Bijkomende kosten
  Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.

  Zekerheidsstelling
  Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

  Huurovereenkomst
  Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

  Koopsom
  Koopsom op aanvraag

  Omzetbelasting
  Het complex zal nieuw gebouwd worden en wordt door de Belastingdienst aangemerkt als nieuw vervaardigd vastgoed. Dit betekent dat de verkoop van het complex van rechtswege is belast met BTW in de zin van artikel 4 van de Wet op de Omzetbelasting.

  Koopovereenkomst
  De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

  Zekerheidsstelling
  Koper dient ter nakoming van zijn verplichtingen, 7 dagen na het verlopen van de ontbindende voorwaarden, een waarborgsom te storten bij de notaris, ter grootte van 10% van de koopsom.

  Staat van de onroerende zaak
  De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van de bezichtiging bevond, “as is, where is en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

  Energielabel
  Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huur-/ koopovereenkomst opgenomen.

  Datum van oplevering
  Naar verwachting Q2 2025.

  Bestemmingsplan en gebruik
  Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

  Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

  Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

  - Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
  - kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
  - kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

  Privacy
  Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Disclaimer
  Meer informatie m.b.t. de disclaimer treft u in de te downloaden brochure.

  Toon meer

  Algemeen

  Vraagprijs prijs op aanvraag
  Servicekosten BTW belast Nee
  Status Beschikbaar

  Bouw

  Hoofdfunctie bedrijfsruimte
  Bouwvorm Nieuwbouw

  Locatie

  Adres Smaragd ong
  Plaats Dordrecht
  Provincie Zuid holland
  Land Nederland
  Ligging
  • Bedrijventerrein

  Parkeerplaatsen

  Niet-overdekt aantal 27

  Bedrijfsruimte

  Bedrijfshal oppervlakte 1900 m²
  Kantoor oppervlakte 412 m²

  Bedrijfstakken in

  Kadastrale kaart
  Kadastrale kaart
  Kadastrale kaart
  Kadastrale kaart
  Kadastrale kaart
  Kadastrale kaart

  Ontdek de bedrijfsruimte

  Smaragd ong, 3316 KJ, Dordrecht

  Locatie

  Smaragd ong, 3316 KJ, Dordrecht

  Schaduwwijzer

  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak via onze online tool.