Van Leeuwenhoekweg 33, 3316 AV, Dordrecht
Van Leeuwenhoekweg 33, 3316 AV, Dordrecht
Van Leeuwenhoekweg 33, 3316 AV, Dordrecht
Van Leeuwenhoekweg 33, 3316 AV, Dordrecht
Van Leeuwenhoekweg 33, 3316 AV, Dordrecht
3316 AV, Dordrecht

Van Leeuwenhoekweg 33, 3316 AV, Dordrecht

€ 8.493.300 k.k.

Omschrijving

Algemeen Op de kop van het Duivelseiland, aan de westzijde van Dordrecht, is een grootschalige bedrijfslocatie beschikbaar voor verkoop met ruime vestigingsmogelijkheden door de uniek hoge toegestane milieucategorie. Op locatie zijn bedrijfsactiviteiten toegestaan...

Lees meer

Kenmerken

Perceel 47185 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs € 8.493.300 k.k.
Koop BTW belast ja
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie bouwgrond
Bouwvorm Niet van toepassing
Locatie
Adres Van Leeuwenhoekweg 33
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 47185 m²

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Op de kop van het Duivelseiland, aan de westzijde van Dordrecht, is een grootschalige bedrijfslocatie beschikbaar voor verkoop met ruime vestigingsmogelijkheden door de uniek hoge toegestane milieucategorie. Op locatie zijn bedrijfsactiviteiten toegestaan t/m categorie 5.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.

De locatie is als laatst in gebruik geweest bij Sita Recycling en bevat een veelheid aan gebouwen en objecten. Het uitgangspunt van de eigenaar is om de locatie te verkopen als kavel bouwgrond, waarbij verkoper de op het terrein aanwezige opstallen voor diens rekening en risico zal slopen en het terrein bouwrijp zal opleveren. Hiervoor zijn alle offertes al aangevraagd en ontvangen. Het voordeel voor een kopende partij is dat de grond middels deze constructie in de BTW sfeer geleverd kan worden, vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Uiteraard behoort het tevens tot de mogelijkheden om de bestaande opstallen te handhaven.

De Van Leeuwenhoekweg is goed bereikbaar vanaf rijksweg A-16 (Rotterdam – Breda – Antwerpen) via de twee afritten Dordrecht centrum en ’s-Gravendeel.

De locatie bevindt zich in het Westelijk Havengebied van Dordrecht tussen de rivier de Dordtse Kil en de Julianahaven, te midden van hoofdzakelijk haven gerelateerde bedrijven. In het gebied zijn diverse grote bedrijven gevestigd zoals het Zeehavenbedrijf Dordrecht, Janssen Recycling, Van der Wees Transport en Wolst Betoncentrale. Het Zeehavengebied bestaat uit een cluster van drie havens, te weten de Wilhelminahaven (52 hectare water), Het Mallegat (16 hectare water) en de Julianahaven (67,5 hectare water). De zeehaven van Dordrecht is de diepst landinwaarts gelegen zeehaven, met een bijzondere gemiddelde diepgang van ruim 8 meter onder NAP.

De gemeente Dordrecht heeft het beheer van haar Zeehavens in 2011 overgedragen aan het
Havenbedrijf Rotterdam. Beide partijen zijn in samenwerking bezig met een forse kwaliteitsimpuls voor
het gebied. Ondanks het feit dat het complex omgeven is door water, heeft het geen directe aansluiting op het water. Het terrein leent zich echter bij uitstek voor bedrijven die handel drijven en samenwerken met havengerelateerde ondernemingen.

Op het zuidelijkste deel van het perceel zal er door verkoper HVC een windturbine worden gerealiseerd. Het behoort tot de mogelijkheden om de (nieuw te bouwen) bedrijfsinrichting hier direct op aan te sluiten.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie L, nummers 2744 en 2746, tezamen groot 04 hectare, 71 are en 85 centiare.

Indeling
Ca. 47.185 m² Bouwgrond met een directe aansluiting op de Van Leeuwenhoekweg.

De verschillende kwaliteiten van de locatie zijn te verfijnen als volgt:

Ca. 47.185 m² is de omvang van de gehele locatie.

Ca. 2.475 m² van het totaal is hellend. (taluds, omtrek waterzijde 495 m¹ x breedte 5 m¹)

Ca. 44.710 m² van het totaal is vlak terrein, deels mét beperkingen.

Ca. 8.461 m² is het vlakke gedeelte terrein in de bebouwingsvrije zone.

Ca. 1.120 m² is belast met een erfdienstbaarheid van overpad om op de minst bezwarende wijze van de openbare weg te komen tot de radarseinpost. De term “minst bezwarende wijze" geeft ruimte om dit overpad volledig in de bebouwingsvrije zone te laten vallen.

Ca. 4.018 m² is een gedeelte dat in de invloedsfeer van de nog te plaatsen windturbine bevindt (“overdraai” van de wieken). Dit is een zone met een diameter van 72 meter en een straal van 36 meter. Van deze zone is een gedeelte van circa 188 m² aan te merken als de footprint van de windmolen (cirkel met een diameter van 15,50 meter en straal van 7,75 meter voor de fundering). Van deze zone is een gedeelte van circa 3.830 m² aan te merken als ruimte die wél bedrijfsmatig kan worden aangewend, maar met beperkingen omdat die zich onder de wieken van de windmolen bevindt.

Ca. 32.231 m² van het totaal is aan te merken als vlak terrein zónder beperkingen.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen / Staat van oplevering
Het uitgangspunt is dat de locatie als bouwrijpe grond wordt verkocht waarbij alle opstallen door en voor rekening van verkoper zullen worden verwijderd.

Het terrein zal worden opgeleverd vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd), bouwrijp, ontdaan van stobben, struiken en ondergrondse (funderings)resten en zonder verder noemenswaardige voorzieningen.

Koopsom
€ 180,-- per m² kosten koper en exclusief BTW.

Fiscaal regime BTW
Het uitgangspunt is dat verkoper de grond verkoopt als zijnde “bouwrijpe” grond, wat wordt aangemerkt als een bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting. Dit betekent dat de verkoop van de grond van rechtswege is belast met B.T.W. in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting. De koopsom zal gezien bovenstaande worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde BTW.

Fiscaal regime Overdrachtsbelasting
Aangezien de grond wordt verkocht als bouwrijpe grond en wordt aangemerkt als bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting, is de verkoop vrijgesteld van 6% overdrachtsbelasting.

Bestemmingsplan I & II
Meer informatie omtrent bestemmingsplan I & II treft u in de te downloaden brochure.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Milieugegevens & Lasten en beperkingen
Meer informatie omtrent de milieugegevens & de lasten en beperkingen treft u in de te downloaden brochure.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen. Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Van Leeuwenhoekweg 33, 3316 AV, Dordrecht
Van Leeuwenhoekweg 33, 3316 AV, Dordrecht
Van Leeuwenhoekweg 33, 3316 AV, Dordrecht
Van Leeuwenhoekweg 33, 3316 AV, Dordrecht
Van Leeuwenhoekweg 33, 3316 AV, Dordrecht
Van Leeuwenhoekweg 33, 3316 AV, Dordrecht
Van Leeuwenhoekweg 33, 3316 AV, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie