Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
3312 KW, Dordrecht

Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht

€ 169 p/m² p.j.

Omschrijving

Algemeen Innovatie en duurzaamheid komen samen op het Leerpark te Dordrecht. Het gaat om de ontwikkeling van het ‘Kopgebouw’, de eerste fase in de Campusontwikkeling in Dordrecht. Gelegen naast de Duurzaamheidsfabriek met ruim 6.700 m² aan ruimte voor innovatieve...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 1107 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 169 p/m² p.j.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 2022
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Leerparkpromenade 40
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • Kantorenpark
  • In woonwijk
Kantoor
Oppervlakte 1107 m²
Oppervlakte in units vanaf 72 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen Uitstekend
Onderhoud buiten Uitstekend

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Innovatie en duurzaamheid komen samen op het Leerpark te Dordrecht. Het gaat om de ontwikkeling van het ‘Kopgebouw’, de eerste fase in de Campusontwikkeling in Dordrecht. Gelegen naast de Duurzaamheidsfabriek met ruim 6.700 m² aan ruimte voor innovatieve bedrijven. Er wordt ingezet op de versterking van de regionale kennisinfrastructuur, met onder andere HBO-onderwijs op het gebied van techniek en ICT en innovatieve startups.

Binnen het gebouw komen diverse kantoorruimten beschikbaar. Met in totaal zes bouwlagen komen vier bouwlagen als innovatie kantoorruimte beschikbaar, twee bouwlagen zijn reeds verhuurd. Het Leerpark ligt dichtbij het geografische hart van Dordrecht en is een vernieuwde stadswijk in wording. Een wijk waar innovatie en duurzaamheid centraal staan.

Het object biedt een grote mate van flexibiliteit, daarnaast wordt er een centraal atrium gecreëerd met een interne verbinding op de vierde verdieping, naar de bestaande Duurzaamheidsfabriek. Het atrium geeft ruimte voor flexwerken, ontmoeten en het vieren van successen. Daarnaast zijn er vergaderfaciliteiten beschikbaar.
Verdieping vier en vijf worden in gebruik genomen voor HBO-onderwijs, de overige verdiepingen zijn beschikbaar voor verhuur aan ondernemingen en startups op het gebied van duurzaamheid, energie, nieuwe maakindustrie en innovatieve en maritieme techniek.

Het object is goed bereikbaar vanaf de N3. Deze randweg zorgt voor de verbinding tussen de rijksweg A15 en de A16. Daarnaast is er een directe busverbinding met het Centraal Station van Dordrecht. In de directe omgeving is voldoende (gratis) parkeermogelijkheid beschikbaar. Daarnaast zijn er ca. 264 fietsplaatsen, waarvan er 10 over een oplaadpunt voor elektrische fietsen beschikken.

Daarom kiest u voor het kopgebouw:
LOCATIE
Kopgebouw heeft een uitstekende bereikbaarheid. Het Leerpark heeft directe OV-verbindingen en het Kopgebouw heeft een eigen fietsenstalling. In de toekomst wordt er een parkeergarage gerealiseerd waar een aantal parkeerplaatsen beschikbaar komen voor huurders.

LEERPARK DORDRECHT
Het Leerpark is de campus waar innovatie, techniek en duurzaamheid centraal staan. Het Leerpark stimuleert samenwerkingen en ontmoetingen. Verschillende activiteiten brengen bewoners, ondernemers en studenten dichter bij elkaar.

HUURMOGELIJKHEDEN
Binnen het Kopgebouw zijn er verschillende huurmogelijkheden. Kadans Science Partner kijkt samen met u wat de wensen zijn. Er is een grote variatie mogelijk in de indeling, het opleveringsniveau en de uitstraling van de ruimten.

ECO-SYSTEEM
Als huurder in het Kopgebouw wordt u niet alleen onderdeel van een actieve community op het Leerpark, maar krijgt u ook toegang tot de omvangrijke community van Kadans op 23 science parken in Europa.

SERVICES & FACILITEITEN
In het Kopgebouw realiseert Kadans Science Partner een hoog servicelevel voor haar huurders met een aanbod van diverse faciliteiten.

Locatie
Het Leerpark is de locatie van o.a. de onderwijsinstellingen Da Vinci College, Insula College, Stedelijk Dalton Vakcollege en Wartburg College. Aansluitend op het Kopgebouw bevindt zich de Duurzaamheidsfabriek, die op het gebied van innovatie en techniek zeker zijn landelijke bekendheid heeft. Daarnaast is het Leerpark is de thuishaven voor onder andere een brandweerkazerne, sportcomplex en verschillende leerwerkbedrijven, maar biedt ook ruimte voor mensen die willen wonen tussen het groen.

Het Gebouw
Het Kopgebouw draait volledig om kennisontwikkeling en dient als centrale ontmoetingspunt van het bedrijfsleven en studenten op het Leerpark. Het Kopgebouw brengt ondernemende bedrijven, starters en kennisinstellingen samen. Een gebouw met een levendig centrum. De gedeelde faciliteiten dragen bij aan het stimuleren van ontmoeting tussen de verschillende huurders.

Verbinding: Het nieuwe multi-tenant gebouw vervult een verbindende rol voor bedrijven en studenten op het Leerpark. Een centraal atrium stimuleert ontmoetingen en verbindingen. Het atrium biedt ruimte voor flexwerken, ontmoeten en het vieren van successen. Ook zijn er vergaderfaciliteiten beschikbaar.
Daarnaast bieden wij toegang tot een netwerk van bedrijven en organisaties op campussen door heel Nederland en Europa.

Duurzaam: Met het ontwerp van het Kopgebouw wordt ingezet op een hoge duurzaamheidsambitie. Die ambitie is vertaald naar praktische en zinvolle maatregelen, zo wordt het dak voorzien van PV-panelen en wordt er in het gebouw geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen voor de primaire voorzieningen van het gebouw. Naast waterbesparende maatregelen en LED-verlichting met aanwezigheidsdetectie worden er nog meer duurzame maatregelen genomen om een BREEAM-NL Excellent certificering te behalen.

Flexibel: Het Kopgebouw biedt ruimte aan kantoor- en onderwijsactiviteiten. Het gebouw biedt een hoge mate van flexibiliteit. De gang rond het atrium ligt vast, maar verder zijn de verdiepingen vrij in te delen. Op begane grond tot en met de 3e verdieping is kantoorruimte beschikbaar. Op de 4e en 5e verdieping zal de Dordrecht Academy zich vestigen.

Unieke zichtlocatie: Het Kopgebouw, daadwerkelijk aan de entree van het Leerpark gelegen, wordt het herkenningspunt voor een innovatieve plek in Dordrecht. Door de markante gevel met gedrapeerd theaterdoek zal het Kopgebouw een herkenningspunt bij de entree van het Leerpark, dat vanuit de trein, auto en op de fiets goed zichtbaar is.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie N, Nummer 5261.

Indeling
Ca. 1.107 m² verhuurbare kantoorruimte op de begane grond, in units vanaf ca. 72 m².

Voormelde oppervlakten zijn op basis van VVO en vastgesteld aan de hand van plattegrondtekening en een NEN-2580 meetstaat en zijn exclusief een toeslag voor de algemene ruimten in het gebouw.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in casco+ staat. Aanvullende informatie met betrekking tot de oplevering is op te vragen bij de makelaar, er zijn een prestatiedocument en een demarcatielijst beschikbaar.

Huurprijs
€ 169,-- per m² per jaar exclusief BTW.

Huur te voldoen bij vooruitbetaling per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Minimaal vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een nader te bepalen verrekenbaar voorschot worden berekend voor diverse leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard model huurovereenkomst van Kadans, gebaseerd op de huurovereenkomst van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) en de daarbij behorende algemene bepalingen.

Energielabel
Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage bij de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
Verwachte oplevering Q1 2023.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie