Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
3312 KW, Dordrecht

Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht

€ 169 p/m² p.j.

Omschrijving

Algemeen Innovatie en duurzaamheid komen samen op het Leerpark te Dordrecht. Het gaat om de ontwikkeling van het 'Kopgebouw', de eerste fase in de Campusontwikkeling in Dordrecht. Gelegen naast de Duurzaamheidsfabriek met ruim 6.700 m² aan ruimte voor innovatieve...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 792 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 169 p/m² p.j.
Servicekosten € 55 per vierkante meters per jaar
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 2022
Bouwvorm Nieuwbouw
Locatie
Adres Leerparkpromenade 40
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Kantorenpark
  • In woonwijk
Kantoor
Oppervlakte 792 m²
Oppervlakte in units vanaf 75 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen Uitstekend
Onderhoud buiten Uitstekend

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Innovatie en duurzaamheid komen samen op het Leerpark te Dordrecht. Het gaat om de ontwikkeling van het 'Kopgebouw', de eerste fase in de Campusontwikkeling in Dordrecht. Gelegen naast de Duurzaamheidsfabriek met ruim 6.700 m² aan ruimte voor innovatieve bedrijven. Er wordt ingezet op de versterking van de regionale kennisinfrastructuur, met onder andere HBO-onderwijs op het gebied van techniek en ICT en innovatieve startups.

Binnen het gebouw komen diverse kantoorruimten beschikbaar. Met in totaal zes bouwlagen komen vier bouwlagen als innovatie kantoorruimte beschikbaar, twee bouwlagen zijn reeds verhuurd. Het object biedt een grote mate van flexibiliteit, daarnaast wordt er een centraal atrium gecreëerd met een interne verbinding op de vierde verdieping, naar de bestaande Duurzaamheidsfabriek. Het atrium geeft ruimte voor flexwerken, ontmoeten en het vieren van successen. Daarnaast zijn er vergaderfaciliteiten beschikbaar.

Verdieping vier en vijf worden in gebruik genomen voor HBO-onderwijs, de overige verdiepingen zijn beschikbaar voor verhuur aan ondernemingen en startups op het gebied van duurzaamheid, energie, nieuwe maakindustrie en innovatieve en maritieme techniek.

Het object is goed bereikbaar vanaf de N3. Deze randweg zorgt voor de verbinding tussen de rijksweg A15 en de A16.

Daarnaast is er een directe busverbinding met het Centraal Station van Dordrecht. In de directe omgeving is voldoende (gratis) parkeermogelijkheid beschikbaar. Daarnaast zijn er ca. 264 fietsplaatsen, waarvan er 10 over een oplaadpunt voor elektrische fietsen beschikken.

Unieke zichtlocatie
Het Kopgebouw, daadwerkelijk aan de entree van het Leerpark gelegen, wordt het herkenningspunt voor een innovatieve plek in Dordrecht. Door de markante gevel met gedrapeerd theaterdoek zal het Kopgebouw een herkenningspunt bij de entree van het Leerpark, dat vanuit de trein, auto en op de fiets goed zichtbaar is.

Leerpark Dordrecht
Het Leerpark is de campus waar innovatie, techniek en duurzaamheid centraal staan. Het Leerpark stimuleert samenwerkingen en ontmoetingen. Verschillende activiteiten brengen
bewoners, ondernemers en studenten dichter bij elkaar.

Het Gebouw
Het Kopgebouw draait volledig om kennisontwikkeling en dient als centrale ontmoetingspunt van het bedrijfsleven en studenten op het Leerpark. Het Kopgebouw brengt ondernemende bedrijven, starters en kennisinstellingen samen. Een gebouw met een levendig centrum. De gedeelde faciliteiten dragen bij aan het stimuleren van ontmoeting tussen de verschillende huurders.

Huurmogelijkheden
Binnen het Kopgebouw zijn er verschillende huurmogelijkheden. Kadans Science Partner kijkt samen met u wat de wensen zijn. Er is een grote variatie mogelijk in de indeling, het opleveringsniveau en de uitstraling van de ruimten.

Verbinding
Het nieuwe multi-tenant gebouw vervult een verbindende rol voor bedrijven en studenten op het Leerpark. Een centraal atrium stimuleert ontmoetingen en verbindingen. Het atrium biedt ruimte voor flexwerken, ontmoeten en het vieren van successen. Ook zijn er vergaderfaciliteiten beschikbaar. Daarnaast bieden wij toegang tot een netwerk van bedrijven en organisaties op campussen door heel Nederland en Europa.

Duurzaam
Met het ontwerp van het Kopgebouw wordt ingezet op een hoge duurzaamheidsambitie. Die ambitie is vertaald naar praktische en zinvolle maatregelen, zo wordt het dak voorzien van
PV-panelen en wordt er in het gebouw geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen voor de primaire voorzieningen van het gebouw. Naast waterbesparende maatregelen en LEDverlichting met aanwezigheidsdetectie worden er nog meer duurzame maatregelen genomen om een BREEAM-NL Excellent certificering te behalen.

ECO-SYSTEEM
Als huurder in het Kopgebouw wordt u niet alleen onderdeel van een actieve community op het Leerpark, maar krijgt u ook toegang tot de omvangrijke community van Kadans op 23 science parken in Europa.

Flexibel
Het Kopgebouw biedt ruimte aan kantoor- en onderwijsactiviteiten. Het gebouw biedt een hoge mate van flexibiliteit. De gang rond het atrium ligt vast, maar verder zijn de verdiepingen vrij in te delen. Op begane grond tot en met de 3e
verdieping is kantoorruimte beschikbaar. Op de 4de en 5e verdieping zal de Dordrecht Academy zich vestigen.

Datum van oplevering
Het pand is in maart 2023 officieel geopend. Datum van oplevering is per direct.

Gebruik
Huurder is ten allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventuele benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie N, Nummer 5261.

Indeling
Ca. 792 m² verhuurbare kantoorruimte op de begane grond, in units vanaf ca. 75 m².

Voormelde oppervlakten zijn op basis van VVO en vastgesteld aan de hand van plattegrondtekening en een NEN-2580 meetstaat en zijn exclusief een toeslag voor de algemene ruimten in het gebouw.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in casco+ staat. Aanvullende informatie met betrekking tot de oplevering is op te vragen bij de makelaar, er zijn een prestatiedocument en een demarcatielijst beschikbaar.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Huurprijs
€ 169,-- per m² per jaar exclusief BTW.

Huur te voldoen bij vooruitbetaling per kwartaal.

Parkeren
Openbare parkeergelegenheid. Mogelijkheid tot huren parkeerplaats (€ 950,00 per plaats per jaar) op afgesloten terrein beschikbaar bij invoering betaald parkeren.

Huurtermijn
Minimaal vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurcontract
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt met als basis het model dat door de Raad van Onroerende Zaken Model op 30 januari 2015 is vastgesteld en op 17 februari 2015 is gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een voorschot van € 55,00 per m² per jaar worden berekend voor diverse leveringen en diensten.

Energielabel
Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage bij de huurovereenkomst opgenomen.

Locatie
Meer informatie m.b.t. de locatie treft u in de te downloaden brochure.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht
Leerparkpromenade 40, 3312 KW, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie