Van Godewijckstraat 30 -50 , 3311 GX, Dordrecht

  • 1615 m²
  • B
€ 125 p/m² p.j.
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Omschrijving

Algemeen Dit kantoorcomplex is gelegen vlakbij het oude sfeervolle historische centrum van Dordrecht, met diverse voorzieningen op loopafstand, zoals banken, postkantoor, winkels en het openbaar vervoer. Het object is goed bereikbaar met de auto. De snelwegen A16...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 5643 m²

Downloads

Algemeen
Dit kantoorcomplex is gelegen vlakbij het oude sfeervolle historische centrum van Dordrecht, met diverse voorzieningen op loopafstand, zoals banken, postkantoor, winkels en het openbaar vervoer.

Het object is goed bereikbaar met de auto. De snelwegen A16 (Rotterdam/ Antwerpen) is uitstekend bereikbaar en via de Randweg N3 is er tevens een goede verbinding met de A15 (Rotterdam/ Nijmegen). Het object beschikt niet over eigen parkeervoorzieningen. Voor een parkeervergunning of een parkeerplaats in omliggende gemeentelijk parkeergarages adviseren wij u om contact op te nemen met de Gemeente Dordrecht.

Tevens is het object goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Op circa 5 minuten loopafstand ligt het Centraal Station van Dordrecht, waarvandaan diverse bussen en treinen vertrekken. Ook in de directe nabijheid van het object is een bushalte van de stadsbus gesitueerd.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie D, nummer 6670, groot 16 are 15 centiare.

Indeling
Eerste verdieping:
Ca. 376 m² kantoorruimte op de eerste verdieping in het middelste bouwdeel (bouwdeel C);

Tweede verdieping:
Ca. 376 m² kantoorruimte op de tweede verdieping in het middelste bouwdeel (bouwdeel C);
Ca. 384 m² kantoorruimte op de tweede verdieping in het rechter bouwdeel (bouwdeel E);

Zesde verdieping:
Ca. 353 m² kantoorruimte op de zesde verdieping in het linker bouwdeel (bouwdeel A);
Ca. 376 m² kantoorruimte op de zesde verdieping in het middelste bouwdeel (bouwdeel C);
Ca. 384 m² kantoorruimte op de zesde verdieping in het rechter bouwdeel (bouwdeel E);

Zevende verdieping:
Ca. 348 m² kantoorruimte op de zevende verdieping in het linker bouwdeel (bouwdeel A);
Ca. 375 m² kantoorruimte op de zevende verdieping in het middelste bouwdeel (bouwdeel C);
Ca. 384 m² kantoorruimte op de zevende verdieping in het rechter bouwdeel (bouwdeel E);

Achtste verdieping:
Ca. 345 m² kantoorruimte op de achtste verdieping in het linker bouwdeel (bouwdeel A);
Ca. 375 m² kantoorruimte op de achtste verdieping in het middelste bouwdeel (bouwdeel C);
Ca. 380 m² kantoorruimte op de achtste verdieping in het rechter bouwdeel (bouwdeel E);

Negende verdieping:
Ca. 395 m² kantoorruimte op de negende verdieping in het middelste bouwdeel (bouwdeel C);
Ca. 382 m² kantoorruimte op de negende verdieping in het rechter bouwdeel (bouwdeel E);

Tiende verdieping:
Ca. 410 m² kantoorruimte op de tiende verdieping in het middelste bouwdeel (bouwdeel C);

Deelverhuur is bespreekbaar per verdieping.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

- verwarming via centrale verwarming met radiatoren in de kantoren;
- mechanische ventilatie (niet individueel in kantoren te regelen);
- ruime hal met een centrale entree op de begane grond;
- gescheiden dames- en herentoilet op elke verdieping;
- twee dubbele liften;
- verlaagde systeemplafonds met ingebouwde verlichting;
- te openen ramen;
- brandalarminstallatie;
- hand brandblussers;
- brandslanghaspels;
- droge stijgleiding;
- rookmelders;

Huurprijs
€ 125,00 per m² jaar exclusief BTW en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand of kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingsperiode van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 55,00 per m² per jaar voor onder andere navolgende leveringen en diensten:

- gas levering en gas verbruik voor de verwarmingsinstallatie;
- elektra levering en verbruik voor installaties en verlichting in algemene ruimtes en de gehuurde ruimtes;
- waterlevering en verbruik;
- onderhoud en periodieke inspecties van verwarmingsinstallatie en luchtbehandelinginstallatie(s);
- onderhoud en periodieke inspecties van de gebouwgebonden koelinstallaties;
- onderhoud en periodieke inspecties van de liftinstallaties;
- onderhoud en periodieke inspecties van de gevellift installaties;
- onderhoud en periodieke inspecties van brandmeld,- en/of ontruimingsinstallatie;
- onderhoud en periodieke inspecties van gebouwgebonden brandblusmiddelen en droge blusleidingen;
- onderhoud en periodieke inspecties van de gebouwgebonden elektrische installatie;
- onderhoud en periodieke inspecties van de bliksem beveiligingsinstallatie;
- onderhoud van het gebouwgebonden toegangscontrolesysteem en elektrische deuren;
- onderhoud van overige gebouwgebonden installaties;
- bijdragen in het onderhoud van de binnentuin (stichting Trivire);
- schoonmaak van de algemene ruimtes en toiletten incl. levering van de sanitaire voorzieningen;
- glasbewassing van de buitenbeglazing en binnenbeglazing in de algemene ruimte;
- afvalverwerking;
- treffen van beheersmaatregelen ter voorkoming van legionella besmetting;
- ongediertebestrijding;
- opening,- en sluitronde en alarmopvolging;
- bouwkundig onderhoud;
- (tele)communicatie t.b.v. gebouwgebonden installaties;
- glasverzekering;
- 5% administratiekosten over bovengenoemde leveringen en diensten;

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Energielabel B. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Toon meer

Algemeen

Huurprijs € 125 p/m² p.j.
Servicekosten € 55 per vierkante meters per jaar
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Van Godewijckstraat 30 -50
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Winkelgebied stadscentrum

Oppervlakte en inhoud

Perceeloppervlakte 1615 m²

Kantoor

Oppervlakte 5643 m²
Oppervlakte in units vanaf 345 m²
Verdiepingen
  • 4
Voorzieningen
  • inbouwarmaturen
  • liften
  • te openen ramen
  • toilet
  • verwarming

Energie

Energielabel B
Energielabel index 1.13
Energielabel einddatum 2026-02-04

Onderhoud

Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Bedrijfstakken in

Ontdek de kantoorruimte

Van Godewijckstraat 30 -50, 3311 GX, Dordrecht

Locatie

Van Godewijckstraat 30 -50, 3311 GX, Dordrecht

Schaduwwijzer

Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.